Kinesiologibehandlingar

Kinesiolog på Värmdö

God hälsa är frihet!

Kinesiologi kan hjälpa dig komma till rätta med hälsoproblem som uppstår under livet. Jag hjälper dig till självläkning genom att behandla dig näringsmässigt, mentalt, energimässigt, och fysiskt.

Vad är kinesiologi?

Historik

Ordet "kinesiologi" kommer från grekiskan och betyder "rörelse-lära". Den moderna tillämpade kinesiologin började utvecklas av George Goodheart, Doctor of Chiropractic, tillsammans med en grupp amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet. Muskler kopplades till kroppens alla organ och nervkommunikationen mellan hjärnan och en specifik muskel visar om det fungerar som det ska eller om behandling behövs. 


Vad är ett muskeltest?

Genom att lägga ett lätt tryck på exempelvis din arm som är i ett visst läge så får vi svar om en viss muskel är i balans eller obalans
- Alltså om nervkommunikationen fungerar som den ska från din hjärna till just denna muskel.


Efter att jag har fått fram vilken muskel som är i obalans utförs behandling. 
Sedan balanserar jag upp muskeln på olika sätt, för kanske är det så att du behöver lätta lite mentalt för att kunna släppa på just den muskeln. Eller kanske behövs det fyllas på med näring och djup massage för att få igång flödet. Jag anpassar metoder efter hur kroppen svarar på vad den föredrar och är i behov av.

För att veta exakt vilken behandling muskeln behöver gör jag ytterligare muskeltester där jag kollar av kroppens alarmsystem placerat på bålen och längs med ryggkotorna och därigenom får jag svar på vad som behöver göras.

Västerländsk vetenskap med österländsk kunskap!Holistiskt synsätt på människan

Det unika med kinesiologin är att utgångspunkten för en god behandlingsstrategi är att både arbeta med helhet och samband(ett mer österländskt perspektiv). 

Ett holistiskt synsätt och behandling bidrar till att hela ditt nervsystem fungerar optimalt. När nervsystemet fungerar jobbar din kropp optimalt så du får mer energi och på så sett kan kroppen läka, reparera och återuppbygga hälsan.

Vad betyder holistisk hälsa?

Holistisk hälsa handlar om att använda sig av komplementära metoder och förebyggande vård, istället för att enbart bota symtom och sjukdom. Men holistisk hälsa är mer än så – det är en kombination av västerländsk och österländsk medicin och ett mer heltäckande och individanpassat sätt att se på hälsa och välmående.

Hur kan kinesiologi hjälpa dig?

"Känner du dig stressad? Deprimerad? Lider du av oro eller ångest? Har du värk i kroppen som du inte kan bli av med? Eller något annat problem som känns svårt att lösa och som du inte fått hjälp med i den traditionella vården? Då kan kinesiologi vara lösningen.

Metoden har hjälpt många människor att förbättra hälsan och återfå sin kraft. Alla delar i din kropp hänger samman och är beroende av varandra. Därför fokuserar kinesiologi på att se hela människan – till skillnad från många andra behandlingsmetoder, som fokuserar antingen på det fysiska eller psykiska.

Hur går en behandling till?

Jag tar emot dig i min mysiga lokal på Ursula Printz gata 5 i Gustavsbergs Hamn på Värmdö. Vid ett NYBESÖK går vi igenom eventuella tillstånd och hälsoproblem tas upp . Efter samtalet börjar jag testa och använder då olika diagnostiseringsmetoder, bland annat muskeltestning för att få fram var problemet sitter.


Vad är ett muskeltest?

Genom att lägga ett lätt tryck på exempelvis din arm som är i ett visst läge så får vi svar om en viss muskel är i balans eller obalans
- Alltså om nervkommunikationen fungerar som den ska från din hjärna till just denna muskel.


Efter att jag har fått fram vilken muskel som är i obalans utförs behandling.
Sedan balanserar jag upp muskeln på olika sätt, för kanske är det så att du behöver lätta lite mentalt för att kunna släppa på just den muskeln.

För att veta exakt vilken behandling muskeln behöver gör jag ytterligare muskeltester där jag kollar av kroppens alarmsystem placerat på bålen och längs med ryggkotorna och därigenom får jag svar på vad som behöver göras.

På så sätt kan jag hitta vad i kroppen som behöver balanseras, rensas ut eller stärkas upp. Det kan jämföras med att skala en lök eller en arkeologisk utgrävning, där kinesiologen arbetar sig in i kroppen lager efter lager. Det som som stör kroppen mest och som klienten är stark nog att hantera behandlas först.

Kroppen visar vägen och behandlingen är varsam, effektiv och välgörande. Det är nervsystemet som signalerar vad det är som är aktuellt att stärka upp eller rensa ut. Redan under första mötet bestäms hur din behandling ska gå till.

Som kinesiolog arbetar jag både mentalt och fysiskt under behandlingarna för att hitta vad just du behöver hjälp med. Syftet är att kroppen och sinnet ska få hjälp att självläka.

Holistisk Hälsa Stockholm, Värmdö, har metoder för att stödja och stärka kroppen så att den kan rensa ut gifter, balansera hormoner och signaltrafiken i kroppen. Jag säkerställer också att hela kroppen mår bra av behandlingen längs vägen. Du som klient får med dig tydliga och enkla kost, rörelse och livsstils rekommendationer som en del av behandlingen.